Εκδόσεις Σημειώσεις

 

 

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις Ποινικού Δικαίου

 

Δημήτρης Καραΐσκος

Βιβλιογραφία

Θέματα δημόσιου ιδιωτικού & ασφαλιστικού δικαίου. 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις για υποψήφιους ΑΣΕΠ - Για φοιτητές νομικής

- Για υποψήφιους διαγωνισμών Ασφαλιστικών Εταιριών και Οργανισμών

- Για διαγωνισμούς ευρύτερου δημόσιου τομέα.

   Εκδόσεις 'Σάκκουλα'

Συγγραφέας: Καραΐσκος Δημήτριος

Με το βιβλίο αυτό, επιχειρείται μια σύνθεση ερωτήσεων και απαντήσεων, που άπτονται αφενός του Ιδιωτικού Δικαίου (Αστικό – Εμπορικό), αφετέρου του Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικό-Διοικητικό) καθώς επίσης και του Ασφαλιστικού Δικαίου. 

Είναι μια προσπάθεια, που έχει σαν σκοπό να βοηθήσει κάθε υποψήφιο, ο οποίος στοχεύει να λάβει μια θέση στο Δημόσιο, μέσω του διαγωνισμού του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ( ΑΣΕΠ ) ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Τα θέματα που πραγματεύεται, μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων, φιλοδοξούν να συνδράμουν στην καλύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση, από τους εκάστοτε υποψηφίους διαγωνισμών ή τους φοιτητές, των νομικών κειμένων και διατάξεων, που αφορούν το Ιδιωτικό, Δημόσιο και Ασφαλιστικό Δίκαιο.

Το βιβλίο αυτό στοχεύει στο να γίνει το απαραίτητο βοήθημα πάνω στην πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής προσέγγισης των ανωτέρω Δικαίων και να αποτελέσει το μέσον για την επιτυχία των υποψηφίων στους διαγωνισμούς, που θα συμμετάσχουν ή των φοιτητών στις εξετάσεις των μαθημάτων τους στα επίμαχα Δίκαια στη Σχολή τους, μέσα σε έναν υγιή και θεμιτό ανταγωνισμό.

Καλή επιτυχία!

Τιμή: €15,00
ISBN/ISSN:978-960-445-203-3
Σελίδες:V + 142
Copyright:2007
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που άπτονται του Γενικού Μέρους & θέματα με απαντήσεις που άπτονται του Ειδικού Μέρους.

 
Συγγραφέας: Καραΐσκος Δημήτριος

Ένα πολύ σημαντικό βοήθημα- εγχειρίδιο για κάθε φοιτητή Νομικής, όπου μέσα από  πρακτικοποιημένα θέματα και ερωτήσεις, συνδράμει πιο εύκολα στην κατανόηση της θεωρίαςτου Γενικού και του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου.